fbpx

Privacy- en Cookieverklaring

We vinden je privacy belangrijk en willen je in deze privacy verklaring dan ook graag informeren hoe jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Jessie Meirlaen, gevestigd op Vennenlaan 20 te Zoersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contact

Jessie Meirlaen
Vennenlaan 20
2980 Zoersel
KBO 0842 369 180 | BTW BE 0842.369.180

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jessie Meirlaen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij kan verwerken:
– Voornaam en familienaam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een contactformulier in te vullen op deze website, of in correspondentie via email of tijdens gesprekken.
– Gegevens over jouw activiteiten op de website
– Langs welke weg je de website hebt gevonden (direct, via sociale media, zoekopdracht, …)

Informatie verschaft via deze website zal in opdracht van ons door WordPress.com opgeslagen worden, maar niet verwerkt.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Jessie Meirlaen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Mentale gezondheid (door bijvoorbeeld via mail te vertellen hoe het me jou of je loopbaan gaat)
– Wanneer je zaken vertelt tijdens een sessie, worden deze bijgehouden. Deze gegevens worden bewaard op papier en soms digitaal. Er wordt op alle mogelijke manieren voor gezorgd dat de gegevens op papier en digitaal niet toegankelijk zijn door derden. Dit gebeurt onder andere door onze computers te beveiligen met paswoorden, de gegevens te bewaren in mapjes of kaften die achter slot en grendel bewaard worden.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Jessie Meirlaen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder (hetzij via e-mail of via de post)
– om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
– om je te informeren over wijzigingen van diensten
– om goederen en diensten bij je af te leveren
– voor het (eventuele) afhandelen van jouw betaling
– Jessie Meirlaen analyseert jouw gedrag op de website door middel van cookies om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Meer info hierover in het hoofdstuk cookies.
– Jessie Meirlaen verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

5. Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Jessie Meirlaen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar. De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres, tenzij je deze informatie zelf verschaft.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Jessie Meirlaen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

7. Cookies

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door Jessie Meirlaen in te trekken. Dit gaat om de gegevens zoals namen, emailadressen en telefoonnummers.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jessie@loopbaanknooppunt.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

9. Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Jessie Meirlaen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jessie@loopbaanknooppunt.be.